Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos privatumo politika

01.11.2023

Ši privatumo politika susijusi su asmens duomenų tvarkymu ir apsauga  (toliau – «Privatumo politika») veikia ribotos atsakomybės bendrovėje MB Alvaline LT (toliau — «Bendrovė» arba «mes»).

Asmens duomenų tvarkymą vykdo MB Alvaline LT, registracijos Nr. 306110517, adresas: Giruliu g. 10-201, LT-12112, Vilnius, Lithuania; Tel. Nr. +37064575736, el.paštas: info@alvaline.lt.

Mes renkame, naudojame ir saugome asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate naudodamiesi mūsų elektronine svetaine ir mobiliosiomis programėlėmis  (toliau – «Svetainė») naudojantis bet kuriuo įrenginiu, bendraujant su mumis bet kuria forma, vadovaujantis šia privatumo politika.

Naudodamiesi mūsų elektronine svetaine ir pateikdami mums savo asmens duomenis, sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal šią privatumo politiką.

 1. Pagrindinės sąvokos

«Asmens duomenys» – bet kokia informacija susijusi su konkrečiu asmeniu (asmeninių duomenų subjektas).

«Asmens duomenų tvarkymas» – bet koks veiksmas (operacija) ar veiksmų (operacijų) visuma, atliekama naudojant automatizavimo priemones arba nenaudojant tokių priemonių susijusių su asmens duomenimis, įskaitant duomenų rinkimą, saugojimą, sisteminimą, kaupimą, įrašymą, patikslinimą (atnaujinimą, keitimą), gavimą, perdavimą (asmens duomenų platinimas, teikimas, prieiga), nuasmeninimas , blokavimas, sunaikinimas.

 1. Duomenys, kuriuos renkame

Mes apdorojame:

 • asmeninius duomenis, kuriuos jūs pateikiate mums pildydami informacinius laukelius, įskaitant kontaktinės formos pildymą, sutikdami gauti naujienlaiškį, registruodamiesi į konferencijas, ar kitus renginius;
 • asmens duomenis, kuriuos pateikiate pildydami Bendrovės paslaugoms įsigyti, ar sutarčiai sudaryti;
 • asmens duomenis, kurie yra būtini saugioms ir kokybiškoms kosmetologijos paslaugoms teikti, tai yra informacija apie Jūsų sveikatos būklę, ligas, nėštumą, alergijas ir kita informacija, kurios specialistas paprašys dėl galimybės atlikti procedūrą arba atsisakyti.
 • techniniai duomenys, kuriuos automatiškai perduoda įrenginys, kuriuo naudojatės lankydami mūsų elektroninę svetainę, įskaitant technines įrenginio savybes , IP-adresas;
 • slapukuose saugoma informacija. Atsižvelgiant į naudojamą naršyklę ir naudojamą įrenginį, naudojami skirtingi slapukų rinkiniai, įskaitant griežtai būtinus, našumo, funkcinius ir analitinius slapukus;
 • asmens duomenis, kuriuos gauname vaizdo stebėjimo metu, kai lankotės mūsų kosmetologijos paslaugų centre.
 1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tik tais tikslais, kuriais jie buvo pateikti, įskaitant:

 • suteikti Jums informaciją apie bendrovę, paslaugas, pasiūlymus, ir siųsti Jums informacinius pranešimus. Elektroniniai laiškai siunčiami tik gavus Jūsų savanorišką sutikimą. Gaudami mūsų elektroninį laišką, visuomet jame rasite nuorodą, kuria pasinaudoję galėsite atsisakyti naujienlaiškių prenumeratos. Jei pasirinksite šią paskirtį, Jūsų el.pašto adresas bus ištrintas iš naujienlaiškio siuntimo duomenų bazės ir jūs nebegausite informacijos;
 • bendravimas vyks tik tuomet, kai Jūs patys kreipsitės į mus;
 • paslaugas Jums teiksime pagal paslaugų teikimo sutartį.

Vaizdo stebėjimą vykdome dėl jūsų asmeninio, taip pat dėl mūsų darbuotojų, klientų ir turto saugumo. Vaizdo stebėjimas vykdomas viešose vietose pagal griežtas saugumo ir privatumo taisykles, naudojant šiuolaikines technologijas ir įrangą. Vietose, kur vykdomas vaizdo stebėjimas, yra informaciniai ženklai.

Jei tvarkysime asmens duomenis, apie kuriuos jūs nebuvote informuoti šioje Politikoje, mes jus atskirai informuosime apie individualias šių duomenų tvarkymo sąlygas.

Mes nepriimame sprendimų, kurie sukelia Jums teisines pasekmes ar kitaip gali paveikti Jūsų teisėtus interesus, remiamės tik automatizuotu asmens duomenų tvarkymu.

 1. Asmens duomenų teisinis pagrindas

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, jei tenkinama viena iš šių sąlygų:

 • Jūs sutikote, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi;
 • asmens duomenų tvarkymas yra būtinas sutarties vykdymui ar sudarymui;
 • asmens duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant įvykdyti teisinę prievolę, kurie mums nustato norminiai aktai ( pvz.: perduoti informaciją Valstybinei mokesčių inspekcijai );
 • asmens duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant užtikrinti mūsų teisinius interesus (pvz.: darome vaizdo įrašus, kad užtikrintume turto saugumą, taip pat galime kreiptis į teismą dėl skolų išieškojimo ir pan.);
 • tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant apsaugoti Jūsų arba kito fizinio asmens interesus.
 1. Bendrieji asmens duomenų tvarkymo principai

Bendrovė užtikrina asmens duomenų tvarkymą vadovaudamasi šiais principais:

 • duomenų tvarkymo tikslo apribojimas – asmens duomenys tvarkomi tik čia nustatytų duomenų tvarkymo ir naudojimo tikslu arba tiems veiksmams, kuriems duomenų subjektas davė sutikimą;
 • duomenų kokybė ir proporcingumas – asmens duomenys tvarkomi kiek įmanoma teisingiau ir prireikus atnaujinami. Asmens duomenys yra aktualūs, santykiniai ir neviršija būtinos apimties, atsižvelgiant į tvarkymo tikslą;
 • skaidrumas – duomenų subjektas supranta, kokiais tikslais duomenys tvarkomi;
 • saugumas – tvarkydami duomenis taikome technines ir organizacines saugumo priemones, atitinkančias galimus rizikos veiksnius, pavyzdžiui, priemones nuo atsitiktinio ar neteisėto duomenų sunaikinimo, pakeitimų, neteisėto atskleidimo ar prieigos;
 • sumažinimas – asmens duomenys yra reguliariai peržiūrimi, siekiant pašalinti duomenis, kurie nebereikalingi tvarkymo tikslui pasiekti.
 1. Asmens duomenų saugumas

Siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą juos tvarkant, imamės būtinų ir pakankamų teisinių, organizacinių ir techninių priemonių asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėtos ar atsitiktinės prieigos prie jų, jų sunaikinimo, keitimo, blokavimo, kopijavimo, teikimo, platinimas, taip pat kiti neteisėti veiksmai, susiję su asmens duomenimis.

 1. Konfidencialumas/Asmens duomenų perdavimas

Informacija apie Jūsų asmens duomenis nebus skelbiami viešai prieinamuose šaltiniuose ir neatskleidžiama trečiosioms šalims, nebent Bendrovė gaus aiškų Jūsų sutikimą arba informacija bus reikalinga pagal teisės aktų reikalavimus. Jei reikia, galime atskleisti jūsų asmens duomenis vyriausybei ir teisėsaugos institucijoms, kad apsaugotume savo teisėtus interesus.

Taip pat, siekdami įvykdyti savo įsipareigojimus Jums, Jūsų asmens duomenis galime perduoti bendradarbiavimo partneriams: duomenų tvarkytojams, kurie mūsų vardu atlieka reikiamą duomenų tvarkymą, pavyzdžiui, IT infrastruktūros paslaugų specialistams, rinkodaros agentūroms, lizingo bendrovėms, kurjerių tarnyboms, ir tt . Šios įmonės, vadovaudamosi šiuo metu galiojančiais Latvijos Respublikos reglamentais ir mūsų bendradarbiavimo sutartimi, yra įpareigotos saugoti Jūsų asmens duomenis ir juos tvarkyti tik mūsų nurodytais tikslais.

Jūsų duomenų neperduodame trečiosioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms.

 1. Asmens duomenų subjekto teisės

Bendrovė gerbia jūsų teises peržiūrėti, taisyti, atnaujinti, prieštarauti ar kitaip keisti ar ištrinti Bendrovei pateiktą informaciją. Šiuo tikslu galite susisiekti su mumis siųsdami užklausą su temos eilute „Prašymas dėl asmens duomenų“ arba „Sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimas“ (jei sutikimas tvarkyti asmens duomenis atšaukiamas) el. pašto adresu info@alvaline.lt.

Jūsų prašymo ištrinti su jumis susijusią informaciją, nedelsdami ištrinsime jūsų asmens duomenis, nes Pagarba jūsų teisėms yra mūsų prioritetas. Deja, mes negalėsime ištrinti jūsų asmens duomenų, jei teisės aktai įpareigoja juos saugoti.

 1. Duomenų saugojimo laikas

Visi iš Jūsų gauti asmens duomenys saugomi tiek, kiek Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, arba, jeigu Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, tol, kol atšauksite savo sutikimą. Ilgesnis asmens duomenų saugojimo laikotarpis leidžiamas siekiant laikytis teisės aktų reikalavimų dėl minimalaus dokumentų ar informacijos saugojimo laikotarpio arba apsaugoti mūsų teisėtus interesus. (pavyzdžiui, bet neapsiribojant, apskaitos ar teisminiams procesams).

CCTV įrašai saugomi ne ilgiau kaip vieną mėnesį.

Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui, mes saugiai ištrinsime Jūsų asmens duomenis arba padarysime juos neprieinamus (archyvuojamus) arba neidentifikuojamus, kad jie nebegalėtų būti su jumis susieti.

 1. Slapukų failai

Mes naudojame slapukus. Daugiau apie politiką ir techninius niuansus, susijusius su slapukais, galite sužinoti atitinkamoje skiltyje.

 1. Konfidencialumo politikos pakeitimai

Politika gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo. Pakeista Politikos versija, kuri skelbiama Svetainėje, pakeičia visas ankstesnes Politikos versijas. Bet kokie pakeitimai neturi įtakos bendrajai Bendrovės politikai, susijusiai su asmens duomenų subjekto teisių gerbimu.